Fikri Sinai Mülkiyet

Bu internet sitesinin, bu internet sitesinin tüm içeriğinin ve bunların ilgili yasal hak, parça ve teferruatlarının yegane ve yasal sahibi KRGL Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir (HOX'S). Bu sitede bulunan veriler, yazılar, fikirler, bilgiler, ibareler, resimler, markalar, tasarımlar, işaretler, sloganlar, banner ve diğer tüm ifadeler ile benzer fikri mülkiyet hakları, yazılımlar, programlar, sayfa düzeni ve işbu internet sitesinin sunumu HOX'S'un mülkiyetindedir. HOX'S, önceden yazılı onay alınmaksızın, internet sitesindeki ve/veya internet sitesinin uzantılarındaki verilerin, bilgilerin ve/veya, işbu internet sitesine ilişkin her tür yazılım kodları, veritabanı, internet sitesindeki tasarımları da dahil olmak üzere, herhangi bir fikri mülkiyet hakkına tabi bir unsurun kısmen ya da tamamen kopyalanması, böyle bir unsur üzerinde değişiklik yapılması, bu unsurun çoğaltılması veya yayımlanması, çevrimiçi ya da diğer bir iletişim aracı kullanılmak suretiyle dağıtılması, paylaşılması, gönderilmesi, kısmen ya da tamamen indirilmesi (download) ve satılması yasaktır. HOX'S, yukarıda anılan yasağa aykırı davranan kişiler aleyhinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri de dahil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat altında her türlü yasal işlem ve takipleri başlatma, devam ettirme ve sonuçlandırma hakkını saklı tutar.