WHATSAPP DESTEK HATTI AYDINLATMA METNİ

KRGL Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (‘’Şirket’’ veya “Şirketimiz”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına ve veri gizliliğinize büyük önem veriyoruz.

Bu doğrultuda, www.hoxs.com Whatsapp Destek Hattı üzerinden yapacağınız her türlü iletişim/görüşme süreçleri esnasında, bizimle paylaşacağınız her türlü bilgi ve kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve ilgili mevzuat hükümlerine uyun olarak işlenecek ve korunacaktır.

Bu Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, korunması ve işlenmesinde esas aldığımız ilke ve kurallar ile yasal mevzuat kapsamında sahip olduğunuz haklar konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirketimiz ile kurduğunuz ticari ilişki ve her türlü alışveriş deneyiminiz kapsamında “Whatsapp” uygulaması üzerinden paylaşacağınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve KVKK ve ilgili yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi bakımından Veri Sorumlusu KRGL Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir.

Adresi : Esenyalı Mahallesi, Yanyol Caddesi, Varyap Plaza, No:61/40, 34903 Pendik - İstanbul

Telefon Numarası : 0 216 606 49 00

E-posta Adresi : info@krgl.com.tr

Mersis Numarası : 0179134611600001

İşlenecek Kişisel Veriler

Şirketimiz, gerçekleştirdiği meşru ticari faaliyetler kapsamında, ilgili yasal mevzuata uygun olarak Şirketimiz’e ait Whatsapp Destek Hattı üzerinden paylaşılan;

Müşteri kimlik bilgileri (Ad, Soyad, Tc Kimlik Numarası),

Müşteri adres ve iletişim bilgileri,

Müşterilere ait lokasyon bilgisi,

Müşterilere ait yazışmalar, bilgi ve belgeler, görsel ve işitsel verileri,

Müşteri işlem bilgileri, çağrı merkezi kayıtları, fatura ve ödeme bildirimi kayıtları, müşteri bilgi sistemi alt yapısı kayıtları,

Müşterilere ilişkin hukuki işlem bilgileri, dava, icra dosyalarındaki bilgiler, adli yazışmaları,

Müşteri talep, öneri ve şikayetleri

KVKK uyarınca işlemektedir

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimiz, gerçekleştirdiği meşru ticari faaliyetler kapsamında, ilgili yasal mevzuata uygun olarak;

Müşteri ilişkileri, bilgi alma, sipariş oluşturma, danışma hizmetlerini temin etme

Müşterilerimizin Şirketimize ile irtibat kurma kolaylığını sağlamak için alternatif tüketici hizmet merkezinin sunulması,

Müşteri talep, öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin sağlanması

amaçları ile sınırlı olacak şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz;

KVKK 8.maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde grup şirketlerine, şirket ortaklarına, tedarikçilere, iş ortaklarına ve talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Verilerin müşteriler tarafından yurtdışı veri tabanlı “Whatsapp” isimli uygulama üzerinden paylaşılması, yaptığımız anlaşmalar kapsamında verilerin ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarımızla paylaşılması, ilgili tedarikçilerin sunucularının yurtdışında olması sebebiyle KVKK 9. maddesi kapsamında yurtdışına aktarılmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz, gerçekleştirdiği meşru ticari faaliyetler kapsamında, ilgili yasal mevzuata uygun olarak;

Şirketimize ait Whatsapp Destek Hattı üzerinden iletişime geçmeniz üzerine verdiğiniz yazışmaları, bilgi ve belgeler, sesli ve görüntülü Kişisel Verilerinizi elektronik olarak toplamakta ve KVKK 5.maddesinde öngörülen açık rıza ve sözleşmenin ifası ile ilgili olma hukuki sebeplerine dayanarak işlemektedir.

KVKK 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız

Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınız aşağıdaki gibidir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(6.5) ve (6.6) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle bir zarar görmesi halinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza ilişkin şikâyet ve taleplerinizin Şirketimizin işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen iletişim adreslerine Başvuru Formu ve kimliğinizi tevsik eden belge ile elden veya noter kanalıyla veya Kurulun saptayacağı diğer yöntemlerle ulaştırılması gerekmektedir. Şirketimiz bu başvuruları başvurunun Tarafımıza ulaşmasını takiben 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

KVKK 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak için ilgili taleplerinizi:

Esenyalı Mahallesi, Yanyol Caddesi, Varyap Plaza, No:61/40, 34903 Pendik – İstanbul adresine yazılı olarak veya adresine elektronik posta üzerinden iletebilirsiniz.

Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz bilgilerin doğruluğu ve güncelliği sizin sorumluluğunuzdadır. İletilen bilgilerin doğru veya güncel olmaması (eksik veya hatalı olması) nedeniyle sizinle iletişim kurulamamasından veya başvurunuzun sonuçlandırılamamasından Şirketimiz sorumlu tutulamaz.